Pochod STACHELBERG
Pochodnický spolek

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost.


Propozice:
Ocenění:
Registrace:
Platby příspěvků:
Leták:
Trasa:
Fotogalerie:
Pochod Mírov:

Popis pamětního odznaku:

Ústředním motivem medaile je chodský pes v límcové rozlišovací nášivce používané na uniformách
čs. armády první republiky. Chodský pes byl znakem hraničářských pluků, které
obsazovaly opevnění. Na bocích medaile jsou vyobrazeny hraniční patníky s
nápisem „ČS“. Ve spodním půlkruhu a na horní části jsou ztvárněny lipové
ratolesti.

Pamětní medaile se oproti předchozím ročníkům bude lišit v
použitém nápisu označující německý název tvrze Stachelberg, roce konání,
číselném označení symbolizujícím 17. hraničářský pluk, který Dělostřeleckou
tvrz Stachelberg obsazoval, použité povrchové úpravě a dalšími jemnými změnami
ve zpracování.

Stuha pochodu:

Skládá se z pěti barev. Barvy červené třešňové – barva rozlišovacích límcových nášivek
hraničářských pluků, Olivové – barva uniforem čs. prvorepublikové armády a
barev pochodu: černé značící tmu v podzemí, bílé značící zimní období a šedé –
beton pevností. Zpracování stuhy bude rozdílné od stuhy pochodu v roce 2017 a
2018.