Pochod STACHELBERG
Pochodnický spolek

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost.


Propozice:
Ocenění:
Registrace:
Platby příspěvků:
Leták:
Trasa:
Fotogalerie:
Pochod Mírov:

Vítejte na stránkách Pochodu STACHELBERG 2019

Název pochodu: STACHELBERG

Příspěvek na organizaci: 600,- Kč


Termín pochodu: 26. 1. 2019 od 7.00 hodin


Trasa pochodu:  prohlídka cca 1 hodinu (3/4 km)


Start a cíl pochodu: 8.00 – 16.00 (dle časového harmonogramu)

 

Další ročník
podzemního pochodu, který nás tentokrát zavede na stavebně nedokončenou
Dělostřeleckou tvrz Stachelberg (Ježová hora) navazuje na již proběhlé pochody
Berghöhe 2017 a Baudenkoppe 2018. Po prohlídkách stavebně dokončených tvrzí
budou mít účastníci, na Stachelbergu, možnost vidět stavbu podzemí tvrze v
různých stádiích od hrubého výlomu až po konečnou betonáž. Bohužel se podařilo
stavebně dokončit pouze jeden jediný pěchotní srub, a to T-S-73, z kterého vede
186 schodů do podzemních chodeb a sálů, které mají délku asi 3/4 km.
Pochod bude věnován našim předkům, zejména příslušníkům hraničářského pluku
„17“, kteří se se zbraní v ruce nebáli postavit několikrát silnějšímu
nepříteli při obraně naší vlasti. Symbolika hraničářských pluků je ústředním
motivem pamětní medaile včetně stuhy.
Vstupy do podzemí budou probíhat v 30 minutových intervalech ve skupinách po
40-ti účastnících. V areálu tvrze je několik zrekonstruovaných řopíků,
propojených mezi sebou systémem zákopů a rovněž rozhledna Eliška.