Pochod STACHELBERG
Pochodnický spolek

Pochodnický spolek se věnuje přípravám a organizaci pochodů pro širokou veřejnost.


Propozice:
Ocenění:
Registrace:
Platby příspěvků:
Leták:
Trasa:
Fotogalerie:
Pochod Mírov:

Hlavní náplní pochodu je prohlídka
podzemních prostor dělostřelecké tvrze Stachelberg a jediného pěchotního srubu.
Délka podzemních chodeb je asi 3/4 km, kdy během pochodu některé z nich
projdeme i dvakrát (tam i zpět) a zhruba 186 schodů, které se budou muset
zdolat rovněž dvakrát (nahoru a dolů). Na povrchu si bude možné prohlédnout
pěchotní srub a několik zrekonstruovaných řopíků propojených systémem zákopů.
Registrace k pochodu bude probíhat v blízkosti pěchotního srubu tvrze
Stachelberg, kde již musíte být cca 20 minut před samostatným vstupem do
podzemí a projít prezentací na místě.